Medycyna pracy

Medycyna pracy to dział, który zajmuje się profilaktycznymi badaniami osób pracujących. Zakres badań pracowników, uzależniony jest od stanowiska.

Lekarz medycyny pracy ocenia jaki wpływ na zatrudnionego może mieć miejsce pracy. Nasze centrum wykonuje badania wstępne, okresowe oraz badania po powrocie z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.

Przed przeprowadzeniem badania pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia wniosku (znajdującego się na dole strony), oraz przekazania go pracownikowi. Na podstawie określonych zagrożeń, pacjent kierowany jest do konsultacji specjalistycznych (neurologicznych, okulistycznych, laryngologicznych lub na testy psychologiczne). Staramy się, by badania zakończyć przy pierwszej wizycie, ale jeśli wymagana jest pełna diagnostyka (konsultacje i laboratorium) ostateczna decyzja wydawana jest przy drugiej wizycie.
Poniżej zamieszczamy streszczony katalog narażeń pracowników, który pomoże wypełnić skierowanie.

 

Obciążenia w miejscu pracy

 • Czynniki fizyczne
  • hałas (dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
  • ultradźwięki (dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
  • wibracja miejscowa (praca narzędziami wibrującymi) (dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
  • wibracja ogólna(dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
  • promieniowanie jonizujące
  • promieniowanie i pola elektromagnetyczne (dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
  • promieniowanie nadfioletowe
  • mikroklimat zimny
  • zmienne warunki atmosferyczne
  • zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
  • promieniowanie podczerwone
  • promieniowanie laserowe
  • światło widzialne
  • mikroklimat gorący
  • inne – jakie? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
 • Pył przemysłowy (skład, gradacja, dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
 • Czynniki toksyczne – substancje chemiczne  (rodzaj, skład, dzienny czas narażenia, wyniki pomiarów)
 • Czynniki biologiczne: HBV
  • HCV
  • HIV
  • wirus kleszczowego zapalenia mózgu
  • inne – jakie?
 • Inne czynniki
  • kierowanie pojazdami (podać kategorię)
  • obsługa maszyn niebezpiecznych
  • prace na wysokości (poniżej/powyżej 3 metrów)
  • praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
  • praca fizyczna wymagająca dużego wysiłku (podać zakres obciążeń)
  • praca polegająca na przewozie osób
  • praca przy obsłudze wózków widłowych i ładowarek
  • praca w wymuszonej pozycji
  • praca zmianowa/nocna
  • inne (opisać jakie)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

>> skierowanie na badania lekarskie